אוהד מושקוביץ – ברכת הבנים Ohad – Birkat Habanim

admin 2 avril 2018 Pas de commentaire

אוהד מושקוביץ – ברכת הבנים Ohad – Birkat Habanim

 

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיתן בליבך אהבתו ויראתו ותהיה יראת השם על פניך כל ימי חייך,
ויתן לך בנים ובנות צדיקים וצדיקות עוסקים בתורה ובמצוות
Tags :